Những gợi ý để làm việc tại nhà hiệu quả

Trong tình hình dịch bệnh như hiện tại, không khó tránh khỏi nhiều doanh nghiệp khuyến khích nhân viên của mình làm việc tại nhà. Tuy nhiên, việc này tưởng dễ nhưng thật ra lại rất khó khăn tuy môi trường thoải mái nhưng việc thì nhiều, dự án tớ tấp. Bài viết sau sẽ … Continue reading Những gợi ý để làm việc tại nhà hiệu quả