Business Adventure – Những chuyến phiêu lưu trong kinh doanh

Featured

Trong năm 2021 vừa rồi, số lượng sách mình đọc dần bớt đi mà thay vào đó mình tập trung đọc nhiều hơn về một vài chủ đề nhất định. Tài chính cá nhân và đầu tư là một trong những đề tài mà hiện tại mình tập trung và Business Adventure là một trong … Continue reading Business Adventure – Những chuyến phiêu lưu trong kinh doanh

Tầm quan trọng của kĩ năng bán hàng

Bạn nghĩ thế nào về kĩ năng bán hàng? Khởi nghiệp ai cũng biết đó không phải là con đường dễ dàng, trên bước đường đấy bạn cần phải trang bị cho mình rất nhiều kĩ năng. Tuy nhiên, một trong những kĩ năng quan trọng nhất để phân biệt giữa thành công và thất bại, … Continue reading Tầm quan trọng của kĩ năng bán hàng

Thời gian là tiền tệ vô giá và bạn nên đầu tư như thế nào?

Cách tối ưu hoá thời gian trong một thế giới đầy bận rộn. Ngừng làm những việc mang lại giá trị thấp với khoản đầu tư thời gian của bạn Nguồn: Getty Images Thời gian là một hằng số không thể thay đổi. Nó là một ngân quỹ mà không ai có thể cho hoặc … Continue reading Thời gian là tiền tệ vô giá và bạn nên đầu tư như thế nào?