Nói Không với khách hàng – Nên chăng?

Bạn nghĩ thế nào về việc từ chối khách hàng? Nói không là một nghệ thuật, và người biết cách nói không là một nghệ sĩ. Sự thật thì hằng ngày bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn cho mọi vấn đề: Có hoặc Không. Và có lẽ chúng ta cần thừa nhận rằng việc … Continue reading Nói Không với khách hàng – Nên chăng?