Thời gian là tiền tệ vô giá và bạn nên đầu tư như thế nào?

Cách tối ưu hoá thời gian trong một thế giới đầy bận rộn. Ngừng làm những việc mang lại giá trị thấp với khoản đầu tư thời gian của bạn Nguồn: Getty Images Thời gian là một hằng số không thể thay đổi. Nó là một ngân quỹ mà không ai có thể cho hoặc … Continue reading Thời gian là tiền tệ vô giá và bạn nên đầu tư như thế nào?

Bài học tuyệt nhất mà Bill Gates học được từ Warren Buffett

Tỉ phú Bill Gates và Warren Buffett là bạn thân trong gần 3 thập qua và với Bill, bất kì khi nào ở gần Huyền thoại người Omaha, ông đều cảm thấy mình như đứa trẻ đang vui chơi trong một tiệm bánh kẹo. Nguồn: Business Insider Gates cũng nhanh chóng thừa nhận Buffett như … Continue reading Bài học tuyệt nhất mà Bill Gates học được từ Warren Buffett