Đồng thuận hay Cam kết trong doanh nghiệp?

Bạn xử lý những quan điểm trái chiều trong quá trình đưa ra quyết định của tập thể/doanh nghiệp như thế nào?  Bạn muốn đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong công việc. Bạn có nên cân nhắc lại về mong muốn này? Đã làm doanh nghiệp, nhất là ở vai trò quản lý, … Continue reading Đồng thuận hay Cam kết trong doanh nghiệp?

Bỏ Google, Facebook, Amazon, Apple – Liệu có khả thi?

Thí nghiệm nhỏ về việc ngưng sử dụng cách dịch vụ của Facebook, Google, Amazon và Apple 4 Ông lớn công nghệ phải giải trình trước Hạ Viện Mỹ về việc chống độc quyền Vào cuối tháng 7, CEO của 4 gã khổng lồ của ngành công nghệ hiện tại: Amazon, Facebook, Google và Apple đã … Continue reading Bỏ Google, Facebook, Amazon, Apple – Liệu có khả thi?