Thời gian là tiền tệ vô giá và bạn nên đầu tư như thế nào?

Cách tối ưu hoá thời gian trong một thế giới đầy bận rộn. Ngừng làm những việc mang lại giá trị thấp với khoản đầu tư thời gian của bạn Nguồn: Getty Images Thời gian là một hằng số không thể thay đổi. Nó là một ngân quỹ mà không ai có thể cho hoặc … Continue reading Thời gian là tiền tệ vô giá và bạn nên đầu tư như thế nào?

Dữ liệu – Mặt hàng mới của tương lai

Ở thời đại công nghệ bùng nổ hiện nay, bạn luôn thấy nhan nhản thông tin về dữ liệu có vai trò qua trọng trong đời sống. Thế đã bao giờ câu hỏi về ý nghĩa của dữ liệu trong tương lai xuất hiện trong suy nghĩ của bạn? Hi vọng bài lược dịch sau … Continue reading Dữ liệu – Mặt hàng mới của tương lai