Dữ liệu – Mặt hàng mới của tương lai

Ở thời đại công nghệ bùng nổ hiện nay, bạn luôn thấy nhan nhản thông tin về dữ liệu có vai trò qua trọng trong đời sống. Thế đã bao giờ câu hỏi về ý nghĩa của dữ liệu trong tương lai xuất hiện trong suy nghĩ của bạn? Hi vọng bài lược dịch sau … Continue reading Dữ liệu – Mặt hàng mới của tương lai