Napkin Finance – Tài chính cơ bản

Một trong những thứ dần hấp dẫn mình trong năm nay là tài chính. Vốn dĩ từ thời cấp 3 khi lựa chọn ngành học, mình đã nghĩ tới 2 hướng: kĩ thuật và kinh tế. Rồi run rủi thế nào mình chọn học kĩ thuật trước và trong suốt chuyến hành trình từ một … Continue reading Napkin Finance – Tài chính cơ bản