Thời gian là tiền tệ vô giá và bạn nên đầu tư như thế nào?

Cách tối ưu hoá thời gian trong một thế giới đầy bận rộn. Ngừng làm những việc mang lại giá trị thấp với khoản đầu tư thời gian của bạn Nguồn: Getty Images Thời gian là một hằng số không thể thay đổi. Nó là một ngân quỹ mà không ai có thể cho hoặc … Continue reading Thời gian là tiền tệ vô giá và bạn nên đầu tư như thế nào?

Mindset – Gieo tư duy, gặt số phận

Bạn có tin rằng cuộc đời bạn được định sẵn? Hay bạn tin rằng bạn có thể chiến thắng số phận. Tôi tin vào mệnh đề sau và Mindset là cách để tôi củng cố niềm tin đó của chính mình.  Nguồn: Medium Từ nhỏ có lẽ mỗi người chúng ta đã nghe rất nhiều … Continue reading Mindset – Gieo tư duy, gặt số phận