4 bài học Dự Án – Bài 1

Featured

Những ngày gần đây, công việc của cá nhân mình có nhiều thay đổi khi dự án hiện tại bước vào giai đoạn kết thúc và chuyển giao. Thật ra, mình nghĩ điều này rất đỗi bình thường trong thế giới IT thay đổi rất nhanh hiện nay. Cái ở lại sau cùng sẽ là … Continue reading 4 bài học Dự Án – Bài 1

Tâm lý học về tiền – Phần 2

Table of contents Tiết kiệm, cứ tiết kiệm. Bạn không cần một lý do cụ thể nào để tiết kiệm đâu Điều này có giúp tôi ngủ ngon giấc không? Bạn không cần có lý, bạn chỉ cần hợp lý là ổn. Tương lai là không dễ đoán định và lịch sử chưa bao giờ … Continue reading Tâm lý học về tiền – Phần 2