Tâm lý học về tiền – Phần 2

Table of contents Tiết kiệm, cứ tiết kiệm. Bạn không cần một lý do cụ thể nào để tiết kiệm đâu Điều này có giúp tôi ngủ ngon giấc không? Bạn không cần có lý, bạn chỉ cần hợp lý là ổn. Tương lai là không dễ đoán định và lịch sử chưa bao giờ … Continue reading Tâm lý học về tiền – Phần 2

Nói Không với khách hàng – Nên chăng?

Bạn nghĩ thế nào về việc từ chối khách hàng? Nói không là một nghệ thuật, và người biết cách nói không là một nghệ sĩ. Sự thật thì hằng ngày bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn cho mọi vấn đề: Có hoặc Không. Và có lẽ chúng ta cần thừa nhận rằng việc … Continue reading Nói Không với khách hàng – Nên chăng?

Đồng thuận hay Cam kết trong doanh nghiệp?

Bạn xử lý những quan điểm trái chiều trong quá trình đưa ra quyết định của tập thể/doanh nghiệp như thế nào?  Bạn muốn đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong công việc. Bạn có nên cân nhắc lại về mong muốn này? Đã làm doanh nghiệp, nhất là ở vai trò quản lý, … Continue reading Đồng thuận hay Cam kết trong doanh nghiệp?