Tâm lý học về tiền – Phần 2

Table of contents Tiết kiệm, cứ tiết kiệm. Bạn không cần một lý do cụ thể nào để tiết kiệm đâu Điều này có giúp tôi ngủ ngon giấc không? Bạn không cần có lý, bạn chỉ cần hợp lý là ổn. Tương lai là không dễ đoán định và lịch sử chưa bao giờ … Continue reading Tâm lý học về tiền – Phần 2

Nói Không với khách hàng – Nên chăng?

Bạn nghĩ thế nào về việc từ chối khách hàng? Nói không là một nghệ thuật, và người biết cách nói không là một nghệ sĩ. Sự thật thì hằng ngày bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn cho mọi vấn đề: Có hoặc Không. Và có lẽ chúng ta cần thừa nhận rằng việc … Continue reading Nói Không với khách hàng – Nên chăng?