Tạm biệt 2022 – Chào 2023

Featured

2022 cũng dần đi đến hồi kết khi bánh xe thời gian đang lăn dần đến 2023. Thật ra, những ngày cuối năm này, viết một vài dòng ngắn gọn để nhìn lại một chuyến hành trình và hướng đến chặng đường phía trước là một việc cần thiết. 2022 này tiếp nối dự án … Continue reading Tạm biệt 2022 – Chào 2023