How not to be wrong – The power of Mathematical Thinking

Từ ngày còn bé, một trong những môn học cơ bản là Toán. Thật ra, Toán học, hay bất kì môn học nào khác đều có cái hay, cái thú vị của nó. Cũng chính vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau về bộ môn này nên một trong những câu hỏi được … Continue reading How not to be wrong – The power of Mathematical Thinking