5 quyển sách hay trong 2022

Featured

2022 vừa qua, mình vẫn dành phần lớn thời gian để đọc sách nhưng tập trung vào các nội dung chuyên môn nhiều hơn. Hơn nữa, mình cũng quyết định ưu tiên nhiều hơn vào chất lượng: nội dung - tính thực tiễn - áp dụng hơn là số lượng sách đọc được Bài viết … Continue reading 5 quyển sách hay trong 2022

How not to be wrong – The power of Mathematical Thinking

Từ ngày còn bé, một trong những môn học cơ bản là Toán. Thật ra, Toán học, hay bất kì môn học nào khác đều có cái hay, cái thú vị của nó. Cũng chính vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau về bộ môn này nên một trong những câu hỏi được … Continue reading How not to be wrong – The power of Mathematical Thinking