Tại sao nên quản lý thời gian theo độ ưu tiên?

Có rất nhiều cách để quản lý thời gian của bạn, vậy bạn nên lựa chọn phương thức nào? Bài viết này sẽ trình bày về độ ưu tiên để bạn - với vai trò là doanh nhân, hay nhà quản lý, cân nhắc. Thời gian là tài sản vô giá nhất, và quản lý … Continue reading Tại sao nên quản lý thời gian theo độ ưu tiên?

Thất nghiệp mùa Covid: Tưởng không lợi mà lợi không tưởng?

Bạn thắc mắc tại sao Covid lại có lợi? Tỉ lệ thất nghiệp cao lại có thể mang lại mặt tích cực cho khía cạnh khởi nghiệp. Cùng tìm hiểu nhé. Thất nghiệp đôi khi cũng có mặt tốt của nó Trong nền kinh tế thì một trong những chỉ số quan trọng nhất để … Continue reading Thất nghiệp mùa Covid: Tưởng không lợi mà lợi không tưởng?