Your Money or Your Life – Phần 2

Blog post này sẽ đi tiếp các bước còn lại trên hành trình tự do tài chính. Trong những bước này, bạn bắt đầu hiểu rõ hơn mối quan hệ của mình với tiền bạc và dần bắt nó phải làm việc cho bạn để cuối cùng, bạn sẽ đi đến được giao lộ tự do tài chính, nơi mà bạn có thể dừng lại việc làm việc vì tiền và tận hưởng cuộc sống với công việc bạn thích, với người bạn muốn. Bạn có thể tìm đọc bài viết đầu tiên tại blog này.

Your Money or Your Life – Phần 1

Featured

Table of contents Bước 1: Hiểu được tình hình tài chính của bạn Bước 2: Thay đổi cách nhìn về tiền bạc. Bước 3: Tiền đi đâu hết rồi? Bước 4: Thế nào là đủ để hạnh phúc? Bạn nghĩ gì về Tiền? Nếu bây giờ có 1 kẻ khủng bố nào đó chỉ súng … Continue reading Your Money or Your Life – Phần 1