Tại sao nên quản lý thời gian theo độ ưu tiên?

Có rất nhiều cách để quản lý thời gian của bạn, vậy bạn nên lựa chọn phương thức nào? Bài viết này sẽ trình bày về độ ưu tiên để bạn - với vai trò là doanh nhân, hay nhà quản lý, cân nhắc. Thời gian là tài sản vô giá nhất, và quản lý … Continue reading Tại sao nên quản lý thời gian theo độ ưu tiên?