Steve Jobs nói về sự kiên trì

Đồng sáng lập Apple có một lời khuyên sâu sắc về việc vượt qua giai đoạn khó khăn Steve Jobs - Nguồn: Getty Images Steve Jobs vốn nổi tiếng một phần vì Apple dưới sự lãnh đạo của ông đã thực hiện cuộc cách mạng điện toán với rất nhiều sản phẩm thay đổi thế … Continue reading Steve Jobs nói về sự kiên trì