Mindset – Gieo tư duy, gặt số phận

Bạn có tin rằng cuộc đời bạn được định sẵn? Hay bạn tin rằng bạn có thể chiến thắng số phận. Tôi tin vào mệnh đề sau và Mindset là cách để tôi củng cố niềm tin đó của chính mình.  Nguồn: Medium Từ nhỏ có lẽ mỗi người chúng ta đã nghe rất nhiều … Continue reading Mindset – Gieo tư duy, gặt số phận