Lost

Linkin Park ra bài mới, kỉ niệm 20 năm ra mắt Meteora. Thật ra khi tôi biết đến Linkin Park thì band đã ra các Album Minutes to Midnight - A Thousand Sun hay Living Things và những bài hát trong các album ấy mới dẫn tôi đến Hybrid Theory với Papercut - With you … Continue reading Lost

Tạm biệt 2022 – Chào 2023

2022 cũng dần đi đến hồi kết khi bánh xe thời gian đang lăn dần đến 2023. Thật ra, những ngày cuối năm này, viết một vài dòng ngắn gọn để nhìn lại một chuyến hành trình và hướng đến chặng đường phía trước là một việc cần thiết. 2022 này tiếp nối dự án … Continue reading Tạm biệt 2022 – Chào 2023

Trải nghiệm công nghệ trong 2022

Năm rồi, mình có cơ hội được trải nghiệm khá nhiều thiết bị công nghệ, từ làm việc - giải trí, thể thao đến gia dụng. Cũng là dịp năm 2022 đang đi đến hồi kết, mình viết bài chia sẻ những thiết bị đã trải nghiệm năm rồi cùng các điểm thích/không thích của … Continue reading Trải nghiệm công nghệ trong 2022