Lost

Linkin Park ra bài mới, kỉ niệm 20 năm ra mắt Meteora. Thật ra khi tôi biết đến Linkin Park thì band đã ra các Album Minutes to Midnight - A Thousand Sun hay Living Things và những bài hát trong các album ấy mới dẫn tôi đến Hybrid Theory với Papercut - With you … Continue reading Lost

Nâng cao năng suất công việc cùng Getting Things Done

Trong năm rồi, Getting Things Done là tựa sách mà tôi rất thích bởi hai điều: nó nói lên một khái niệm rất quan trọng với đặc thù công việc của tôi trong vai trò quản lý dự án. Hơn nữa, nó hình thành nên một quy trình hoạt động sẽ giúp bạn quản lý … Continue reading Nâng cao năng suất công việc cùng Getting Things Done

Tạm biệt 2022 – Chào 2023

2022 cũng dần đi đến hồi kết khi bánh xe thời gian đang lăn dần đến 2023. Thật ra, những ngày cuối năm này, viết một vài dòng ngắn gọn để nhìn lại một chuyến hành trình và hướng đến chặng đường phía trước là một việc cần thiết. 2022 này tiếp nối dự án … Continue reading Tạm biệt 2022 – Chào 2023