Your Money or Your Life – Phần 2

Blog post này sẽ đi tiếp các bước còn lại trên hành trình tự do tài chính. Trong những bước này, bạn bắt đầu hiểu rõ hơn mối quan hệ của mình với tiền bạc và dần bắt nó phải làm việc cho bạn để cuối cùng, bạn sẽ đi đến được giao lộ tự do tài chính, nơi mà bạn có thể dừng lại việc làm việc vì tiền và tận hưởng cuộc sống với công việc bạn thích, với người bạn muốn. Bạn có thể tìm đọc bài viết đầu tiên tại blog này.

Tâm lý học về tiền – Phần 1

Featured

Table of contents Tôn trọng góc nhìn và cách sử dụng tiền bạc của người khác. Khiêm nhường khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tha thứ/lòng vị tha khi chúng diễn ra theo chiều hướng xấu Biết đủ để bớt cái tôi đi và không đánh đổi điều bạn có chỉ để thêm … Continue reading Tâm lý học về tiền – Phần 1

Tại sao nên quản lý thời gian theo độ ưu tiên?

Có rất nhiều cách để quản lý thời gian của bạn, vậy bạn nên lựa chọn phương thức nào? Bài viết này sẽ trình bày về độ ưu tiên để bạn - với vai trò là doanh nhân, hay nhà quản lý, cân nhắc. Thời gian là tài sản vô giá nhất, và quản lý … Continue reading Tại sao nên quản lý thời gian theo độ ưu tiên?